Tarieven

Het vliegveld van Grimbergen-Lint wordt uitgebaat door de vzw "Recreatief Vliegveld Grimbergen" (RVG).

Om te kunnen vliegen op Grimbergen moet je jaar-lid of dag-lid (enkel voor bezoekers) worden van deze vzw en voldoen aan het intern reglement.

Het jaarlijks lidmaatschap geeft je het recht om een jaar lang (van maart tot februari) 40 keer te landen op het vliegveld van Grimbergen. Touch & Go's zijn echter niet inbegrepen en moeten apart betaald worden. Voor meer informatie neem je best contact op met de secretaris van RVG.

 Tarieven:  (in voege vanaf 01/03/2020)

Jaarlijks lidgeld (1 maart tot 28 februari)

180 EUR
Inbegrepen in dit lidgeld zijn 40 full-stop landingen op EBGB.

Nieuwe leden die later op het jaar lid worden krijgen vermindering van het lidgeld:

  • 145 EUR vanaf 01/06 voor 30 landingen
  • 110 EUR vanaf 01/09 voor 20 landingen
  • na 1/1 wordt men lid voor het volledige volgende jaar met recht op 40 landingen.
Piloten die lid zijn of geweest zijn betalen altijd het volle lidgeld, ongeacht wanneer ze terug lid worden.
 
Touch & Go's 1,25 EUR
Enkel toegestaan voor leden van RVG die in opleiding zijn bij de Vliegclub Grimbergen (VCG) of Sabena Aeroclub en met een vliegtuig dat uitgerust is met een extra geluidsdemper.
 
Lidgeld bezoekers 10 EUR (-1.500 kg)
13 EUR (+1.500 kg)
Dit bedrag behelst lidgeld voor 48 uur met één full-stop landing inbegrepen.
 
Voor vluchten afkomstig uit een ander Schengen-land wordt supplementair een administratiekost van 5,5 EUR aangerekend.