Naderingsinformatie
Voor procedures zie : AIP Belgium and G.D.Luxembourg MAP VFR Routes-Brussels CTR.
Update : 01-06-2019
 1. Grimbergen exception

  Tijdens de opening van het vliegveld van Grimbergen wordt een gebied tot een hoogte van 1000 ft omgezet naar gebied met classificatie G.

  De begrenzing van deze SRZ wordt in het zuiden gevormd door de radiaal 289 van BUB VOR.

 2. Invliegen

  Invliegen steeds vanuit het noordwesten via LONDI on inbound 126 BUB (114.60). Vlieg voor vermindering van geluidsoverlast met gereduceerd vermogen binnen 3 Nm rond het vliegveld, inzoverre de veiligheid dit toelaat.
  Vlieg tussen de dorpen Humbeek en Beigem om op 900 ft boven het veld te komen. Verifieer het seinveld (mid-runway, ten oosten van baan 01/19).

 3. Vervoegen van het circuit

  Na verificatie van het seinveld oostelijk draaien in de richting van de koeltorens. Boven de kanaalsplitsing indraaien voor left hand of right hand downwind op 800 ft. Vermijd het overvliegen van woonkernen.

 4. Base

  Voor baan 19 wordt base leg gevlogen vanaf de grens van het Kattemeuterbos.
  Voor baan 01 is dit vanaf de bocht in het kanaal. Hierbij moet het overvliegen van de wijk Borgt onder 650 ft strikt vermeden worden. Opgelet: tijdig indraaien naar base voor baan 01 is vereist om CTR van Brussel te vermijden.

 5. Final

  Vermijd de dorpen Humbeek en Grimbergen.

 6. Circuit

  Voor right hand baan 01, na het opstijgen, voorbij het einde van het vliegveld, 10° naar rechts draaien om woonkernen te vermijden. Draai naar crosswind op min. 500 ft.
  Voor left hand baan 19, na het opstijgen 25° naar links draaien om woonkernen te vermijden. Draai crosswind op min. 600 ft.
  Vermijd het overvliegen van woonkernen.

 7. Uitvliegen

  Baan 01: na het opstijgen voorbij, het einde van het vliegveld, 10° naar rechts draaien en rechtdoor vliegen tot over het kanaal. Blijf ten oosten van het kanaal en hervat de navigatie ter hoogte van de spoorweg in Kapelle-op-den-bos. Houd rekening met de CTR van Brussel !
  Baan 19: na het opstijgen 25° naar links draaien om woonkernen te vermijden. Draai crosswind op min. 600 ft. Blijf ten oosten van het kanaal en hervat de navigatie ter hoogte van de spoorweg in Kapelle-op-den-bos. Houd rekening met de CTR van Brussel !
  Vermijd LONDI bij het uitvliegen van de zone. LONDI is een invliegpunt.

 8. Grimbergen radio (119.505)

  Verplicht oproepen bij het binnenvliegen en verlaten van de zone en binnen het circuit.

 9. Beperking geluidsoverlast

  Behoudens het opstijgen zullen alle vluchten binnen een straal van 3 NM van het ARP van het vliegveld gebeuren aan een trage kruissnelheid, met beperkt vermogen.

 10. Kaarten

  Deze kaarten zijn louter informatief - raadpleeg de AIP voor de officiele versie.


  EBGB AIP

  (PDF 748 K)

  EBGB info

  (PDF 172 K)